STOREKCZ.EU - domy nejen s rekuperací

Partneři:

Kontakt:

Květoslav Štorek

Smetanovo nám. 29
570 01    Litomyšl
 
tel.: 461 618 080
mobil: +420 603 283 846
 
info@storekcz.eu
www.storekcz.eu

Atrea

Zásadním principem výrobního programu firmy ATREA s. r. o. je již od roku 1990 snižování energetické náročnosti provozu vzfuchotechnických zařízení, hlavně uplatněním moderních rekuperačních výměníků, dokonalé vestavěné regulace a postupný přechod na plně automaticky řízené systémy větrání. Společnost se výrazně orientuje na export výrobků do celé Evropy, který již převyšuje 40% celkového objemu produkce.

 

V současné době se celý výrobní program člení do 5ti hlavních oblastí - divizí:

1, větrací jednotky a rekuperace tepla

2, větrání kuchyní

3, větrání a teplovzdučné vytápění rodinných domů a bytů

4, měření a regulace

5, výstavba energeticky pasivích rodinných domů

 

                      

 

                      

Rekuperační jednotky Atrea - přehled
 

Rovnotlaké větrání Orientační max.
topný výkon (kW)
Orientační max. 
chladící výkon (kW)
Orientační max. výkon 
větrání s rekuperací tepla
Orientační účinnost 
rekuperace
DUPLEX 180 EC4 ne ne 190 [m3/h] 93 %
DUPLEX 190 ECV4 ne ne 190 [m3/h] 93 %
DUPLEX Easy 250 ne ne 250 [m3/h] 93 %
DUPLEX Easy 300 ne ne 300 [m3/h] 93 %
DUPLEX 370 EC4 ne ne 390 [m3/h] 95 %
DUPLEX 390 ECV4 ne ne 390 [m3/h] 90 %
DUPLEX 510 EC4 ne ne 510 [m3/h] 90 %
DUPLEX 520 ECV4 ne ne 510 [m3/h] 88 %
Větrací jednotky 
s cirkulací vzduchu a chlazením
Orientační max.
topný výkon (kW)
Orientační max. 
chladící výkon (kW)
Orientační max. výkon 
větrání s rekuperací tepla
Orientační účinnost 
rekuperace
DUPLEX RB4-EC 3,2 2,6 350 90
DUPLEX RA4-EC 4,5 3 350 91
DUPLEX RK4-EC 7 3,4 350 93

Ceník jednotek DUPLEX

 

DUPLEX EASY 250, 300

Nové kompaktní rekuperační jednotky DUPLEX Easy 250 a 300 jsou zařízení splňující nejnáročnější požadavky. Jsou určeny pro komfortní větrání ve všech typech vytových a veřejných budov, zejména je vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy nebo byty bytových domů s decentralizovanými větracími systémy. Nabízí dvě velikosti jednotek o nominálním průtoku 250 m3/h a 300 m3/h. Plášť je zhotoven v novém konstrukčním provedení z materiálu šetrného k životnímu prostředí typu EPP (expandovaný polypropylen), které u stejné jednotky umožňuje instalaci ve třech základních polohách – podstropní, parapetní a podlahová. Použity jsou dva nejmodernější úsporné ventilátory typu volného oběžného kola s elektronickým EC řízením od renomovaného německého výrobce ebm-papst s velmi nízkou spotřebou a provozními náklady (při max. výkonu je spotřeba jednotky srovnatelná s klasickou žárovkou nebo LCD televizí), vysoce účinný protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost až 93%) patentované technologie společnosti ATREA, vzduchové filtry na sání čerstvého a odpadního vzduchu a automatická by-passová klapka. Jednotku je možné doplnit o volitelné externí příslušenství – elektrické ohřívače, uzavírací klapky atd. Součástí jednotky je modul regulace s dotykovým ovladačem pro intuitivní a snadné ovládání celého systému řízeného větrání a vidlice pro snadné připojení do sítě 230 V / 50 Hz. Jednotka DUPLEX Easy díky nízké hmotnosti a malým rozměrům (výška jednotky při podstropní poloze je pouhých 280mm) vyžaduje minimální instalační prostor - např. dutinu sníženého podhledu. Univerzální konstrukce pláště poskytuje vysokou variabilitu provedení, stejnou jednotku je možné instalovat v 5 různých polohách (2 parapetní, 2 podstorpní a 1 podlahová). Spádování odvodu kondenzátu je vyřešeno uvnitř zařízení, což odstraňuje nutnosti viditelného sklonu jednotky. Samozřejmostí je široká škála externích vstupů v podobě čidel kvality vzduchu, ovládání z koupelen nebo kuchyně apod.

                                           

 

DUPLEX 180, 370, 510 EC4

Větrací jednotky 180, 370, 510 EC4 se zpětným ziskem tepla jsou kompaktní podstropní zařízení určené pro větrání bytových a kancelářských prostor s požadavkem na množství vyměněného vzduchu do 180, 390, 510 m3/hod. Větrací jednotka je vybavená úspornými EC ventilátory typu volného oběžného kola osazená vysokoúčinným vířivým protiproudým rekuperačním výměníkem (plast) a by-passovou klapkou, kterou je možné doplnit o volitelné vestavěné nebo externí příslušenství – vodní nebo elektrický dohřev, uzavírací klapky, cirkulace atd. Jednotky jsou nabízeny pro podstropní instalaci a vyznačují se plochou konstrukcí, která umožňuje jednotky instalovat do velmi nízkých podhledů. Jsou variabilní v možnostech montáže, což umožnuje optimálně navrhnout napojení vzduchovodů s ohledem na délku a polohu potrubí. Dle účelu využití je možná volba několika úrovní regulace, vč. možnosti vzdáleného přístupu přes internet už v základní standardní verzi D. Samozřejmostí je široká škála externích vstupů od čidel kvality vzduchu, ovládání z koupelen nebo kuchyně.

                          

 

DUPLEX 190, 390, 590 ECV4

Větrací jednotky DUPLEX 190, 390 a 590 ECV4 se zpětným tiskem tepla jsou kompaktní zařízení ve svislém provedení, vhodném např. i pro umístění do běžné skříně, určené pro větrání bytových a kancelářských prostor s požadavkem na množství vyměněného vzduchu do 180, 390 a 520 m3/hod. Větrací jednotka je vybavená úspornými EC ventilátory typu volného oběžného kola osazená vysokoúčinným vířivým protiproudým rekuperačním výměníkem (plast) a by-passovou klapkou, kterou je možné doplnit o volitelné vestavěné nebo externí příslušenství – vodní nebo elektrický dohřev, uzavírací klapky, cirkulace atd. Jsou variabilní v možnostech montáže, což umožnuje optimálně navrhnout napojení vzduchovodů s ohledem na délku a polohu potrubí. Jednotky jsou nabízeny pro nástěnnou instalaci a vyznačují se velmi kompaktní konstrukcí, která umožňuje jednotky instalovat např. i do běžných skříní šířky 60mm. Dle účelu využití je možná volba několika úrovní regulace, vč. možnosti vzdáleného přístupu přes internet už v základní standardní verzi D. Samozřejmostí je široká škála externích vstupů od čidel kvality vzduchu, ovládání z koupelen nebo kuchyně.

                          

 

DUPLEX RB4-EC

Teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky, vybavené také EC úspornými ventilátory, charakterizuje kompaktnost – standardně obsahují uzavírací klapku přívodního vzduchu, automatický by-pass, teplovodní ohřívač a prostor pro dodatečné osazení chladičů. Standardní regulace umožňuje využití širokého množství vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, ovládání z koupelen a kuchyní, řízení topné soustavy a zdrojů tepla vč. TČ. Jednotky se dodávají pro instalaci pod strop (RB4) nebo pro osazení na podlahu (RA4, RK4). Použití je možné v celé řadě aplikací.
V nabídce jsou i kompaktní jednotky s vestavěným tepelným čerpadlem (ALFA, KAPPA).

                                             

 

DUPLEX RA4-EC

Teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky, vybavené také EC úspornými ventilátory, charakterizuje kompaktnost – standardně obsahují uzavírací klapku přívodního vzduchu, automatický by-pass, teplovodní ohřívač a prostor pro dodatečné osazení chladičů. Standardní regulace umožňuje využití širokého množství vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, ovládání z koupelen a kuchyní, řízení topné soustavy a zdrojů tepla vč. TČ. Jednotky se dodávají pro instalaci pod strop (RB4) nebo pro osazení na podlahu (RA4, RK4). Použití je možné v celé řadě aplikací.

V nabídce jsou i kompaktní jednotky s vestavěným tepelným čerpadlem (ALFA, KAPPA).

                                                                   

 

DUPLEX RK4-EC

Teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky, vybavené také EC úspornými ventilátory, charakterizuje kompaktnost – standardně obsahují uzavírací klapku přívodního vzduchu, automatický by-pass, teplovodní ohřívač a prostor pro dodatečné osazení chladičů. Standardní regulace umožňuje využití širokého množství vstupů a výstupů – čidla kvality vzduchu, ovládání z koupelen a kuchyní, řízení topné soustavy a zdrojů tepla vč. TČ. Jednotky se dodávají pro instalaci pod strop (RB4) nebo pro osazení na podlahu (RA4, RK4). Použití je možné v celé řadě aplikací.

V nabídce jsou i kompaktní jednotky s vestavěným tepelným čerpadlem (ALFA, KAPPA).

                                                                         

 

 

© STOREKCZ.EU ▪ design 2014 © Studio DAMI